Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği 2022

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Yatırım konuları ve uygulama illeri Bu program aşağıdaki 7 (yedi) adet yatırım konusunu kapsar; a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, d) Lineer […]