Size özel fiyatlarımız için lütfen teklif isteyiniz

nartanyapi@gmail.com

DAMLAMA SULAMA BORUSU

Tanım : Damla sulama boruları tarımsal sulama için kullanılmaktadır. Genel bir tanımlama ile damla sulama bitki gelişimi için gerekli olan suyun, belirli bir boru sistemi aracılığı ile taşınıp, yan boru (lateral) üzerine veya içine yerleştirilen ve damlatıcı olarak adlandırılan özel yapıdaki araçlarla bitki kök bölgesine damlalar şeklinde uygulanmasıdır.

Damla sulamada temel amaç; bitkinin kullandığı suyu, istenirse bitki besin maddeleri ile birlikte aşırı bir su isteği yaratmadan bitkiye vermektir.

Damla Sulama Borularının kullanımı ile su kaybı en aza indirilir.

 • Boru içine belirli aralıklarla yerleştirilen labirentler suyun istenilen miktarlarda bitki köküne verilmesini sağlar.
 • Ayrıca, bu yöntemle suda eritilebilen gübrelerin de su ile birlikte bitki köküne ulaştırılması sağlanır.  Böylece gübre tasarrufu da sağlar.
 • Klasik sulama yöntemlerinin uygulandığı tarımda, bitki suya ulaşabilmek için daha fazla kök salar; fakat bu sistemde su direkt bitki köküne verildiği için bitki fazla kök salmaz ve gücün kök yerine ürüne gitmesi sağlanır.
 • Damla sulama sistemi havadaki rutubeti azalttığı için mantar gibi rutubetli ortamda yaygınlaşan hastalıkları önemli ölçüde engeller.
 • Yabancı ot gelişimine imkan vermez.
 • Toprağın havalanmasını sağlar.
 • Su kullanma randımanını yükseltir. Klasik sulama yöntemlerine göre yüksek tasarruf sağlar.
 • Sulama işçiliğini en aza indirir.

Tarımda yüksek verimlilik ve su kaynaklarının tasarruflu kullanımı her geçen gün daha fazla önem kazanmakta ve salma sulama ile tarım arazilerini sulama azalmaktadır.

16, 17, 20 ve 22 mm çaplarda üretilen yassı damla sulama borusu, saatte 1,6 litreden 2,2 litreye değişen miktarlarda su damlatabilmekte ve borunun et kalınlığı 6 milden 12 mile değişebilmektedir. Daha uzun mesafelerde sulama yapılabilmesi için tasarlanan yassı damla sulama borusunun et kalınlığı yuvarlak damla sulama borusuna göre daha incedir, damlatıcıları düzdür ve damlatıcı aralıkları 20 cm’den 50 cm’ye kadar değişebilmektedir.

Yuvarlak damla sulama boruları ise 16 ve 20 mm çaplarda 0,9 – 1,2 mm et kalınlığı arasında üretilmekte olup daha kısa mesafeler için tasarlanmıştır ve damlatıcıları yuvarlaktır. Kangal boyları 200 m ve 400 m’dir ve saatte 2 litreden 4 litreye kadar su damlatabilmektedirler.

Damlama sulama sistemlerinin yanı sıra mandallı yağmurlama borusu 50 mm çaptan 160 mm’ye kadar ve redüksiyon, istavroz, te, abot, kör tapa, spring, spring vanası, uzatma borusu, hat vanası ek parçaları üretilmektedir.

Yassı Damla Sulama Boruları

Yuvarlak damlama borularına kıyasla, daha uzun mesafelerde ürün sulamasına imkan sağlayan, et kalınlığı genellikle daha ince ve damlatıcıları düz olan sulama borularıdır.

Yassı damla sulama boruları, yuvarlak damlama borularına göre daha uzun mesafelerde ürün sulamasına imkan sağlayan,et kalınlığı genellikle daha ince ve damlatıcıları düz sulama borularıdır.

Daha çok geniş ve uzun arazilerde, kurulum maliyetinin düşük olması ve debi homojenliği avantajı sebebiyle yuvarlak tip damla sulama borularına tercih edilen yassı damlama borularının kullanımı son yıllarda ülkemizde de yaygınlık göstermektedir.

FIRAT PLASTİK YASSI DAMLAMA BORULARI

Ø 16 mm – 6 mil – 1,6 lt/h
STOK KODU DAMLATICI ARALIĞI (mm) ET KALINLIĞI (mm)
7810601620 20 0,15
7810601625 25 0,15
7810601630 30 0,15
7810601640 40 0,15
7810601650 50 0,15
Ø 16 mm – 8 mil – 1,6 lt/h
STOK KODU DAMLATICI ARALIĞI (mm) ET KALINLIĞI (mm)
7810801620 20 0,20
7810801625 25 0,20
7810801630 30 0,20
7810801640 40 0,20
7810801650 50 0,20
Ø 16 mm – 12 mil – 1,6 lt/h
STOK KODU DAMLATICI ARALIĞI (mm) ET KALINLIĞI (mm)
7811201620 20 0,30
7811201625 25 0,30
7811201630 30 0,30
7811201640 40 0,30
7811201650 50 0,30
Ø 16 mm – 16 mil – 1,6 lt/h
STOK KODU DAMLATICI ARALIĞI (mm) ET KALINLIĞI (mm)
7811601620 20 0,40
7811601625 25 0,40
7811601630 30 0,40
7811601640 40 0,40
7811601650 50 0,40
Ø 16 mm – 24 mil – 1,6 lt/h
STOK KODU DAMLATICI ARALIĞI (mm) ET KALINLIĞI (mm)
7812401620 20 0,60
7812401625 25 0,60
7812401630 30 0,60
7812401640 40 0,60
7812401650 50 0,60
Ø 17 mm – 8 mil – 2,2 lt/h
STOK KODU DAMLATICI ARALIĞI (mm) ET KALINLIĞI (mm)
7820801720 20 0,20
7820801725 25 0,20
7820801730 30 0,20
7820801740 40 0,20
7820801750 50 0,20
Ø 20 mm – 12 mil – 2,2 lt/h
STOK KODU DAMLATICI ARALIĞI (mm) ET KALINLIĞI (mm)
7821202020 20 0,30
7821202025 25 0,30
7821202030 30 0,30
7821202040 40 0,30
7821202050 50 0,30
Ø 22 mm – 12 mil – 2,2 lt/h
STOK KODU DAMLATICI ARALIĞI (mm) ET KALINLIĞI (mm)
7821202220 20 0,30
7821202225 25 0,30
7821202230 30 0,30
7821202240 40 0,30
7821202250 50 0,30
Ø 22 mm – 16 mil – 2,2 lt/h
STOK KODU DAMLATICI ARALIĞI (mm) ET KALINLIĞI (mm)
7821602220 20 0,40
7821602225 25 0,40
7821602230 30 0,40
7821602240 40 0,40
7821602250 50 0,40
Ø 22 mm – 24 mil – 2,2 lt/h
STOK KODU DAMLATICI ARALIĞI (mm) ET KALINLIĞI (mm)
7822402220 20 0,60
7822402225 25 0,60
7822402230 30 0,60
7822402240 40 0,60
7822402250 50 0,60

Yuvarlak Damla Sulama Boruları

DAMLA SULAMA BORULARI
ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI ET KALINLIĞI DEBİ KANGAL BOYU
7655009000K ø16mm Düz Boru 0,9 mm 400+1 mt.
7655010000K ø16mm Düz Boru 1,0 mm 400+1 mt.
7655013500K ø20mm Düz Boru 1,35 mm 200+1 mt.
FRK09 4lt/h
ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI ET KALINLIĞI DEBİ KANGAL BOYU
7655009020K FR-K 09ø16-20 0,9 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655009025K FR-K 09ø16-25 0,9 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655009033K FR-K 09ø16-33 0,9 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655009040K FR-K 09ø16-40 0,9 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655009050K FR-K 09ø16-50 0,9 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655009060K FR-K 09ø16-60 0,9 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655009075K FR-K 09ø16-75 0,9 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655009100K FR-K 09ø16-100 0,9 mm 4lt/h 400+1 mt.
FRK 10 4lt/h
ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI ET KALINLIĞI DEBİ KANGAL BOYU
7655010020K FR-K 10ø16-20 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655010025K FR-K 10ø16-25 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
76 55010033K FR-K 10ø16-33 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655010040K FR-K 10ø16-40 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655010050K FR-K 10ø16-50 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
76 55010060K FR-K 10ø16-60 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655010075K FR-K 10ø16-75 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655010100K FR-K 10ø16-100 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
FRK 09 2lt/h
ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI ET KALINLIĞI DEBİ KANGAL BOYU
7655009020K FR-K 09ø16-20 0,9 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655009025K FR-K 09ø16-25 0,9 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655009033K FR-K 09ø16-33 0,9 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655009040K FR-K 09ø16-40 0,9 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655009050K FR-K 09ø16-50 0,9 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655009060K FR-K 09ø16-60 0,9 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655009075K FR-K 09ø16-75 0,9 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655009100K FR-K 09ø16-100 0,9 mm 2lt/h 400+1 mt.
FRK 10 2lt/h
ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI ET KALINLIĞI DEBİ KANGAL BOYU
7655010020K FR-K 10ø16-20 1,0 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655010025K FR-K 10ø16-25 1,0 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655010033K FR-K 10ø16-33 1,0 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655010040K FR-K 10ø16-40 1,0 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655010050K FR-K 10ø16-50 1,0 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655010060K FR-K 10ø16-60 1,0 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655010075K FR-K 10ø16-75 1,0 mm 2lt/h 400+1 mt.
7655010100K FR-K 10ø16-100 1,0 mm 2lt/h 400+1 mt.
FRU 10 4lt/h
ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI ET KALINLIĞI DEBİ KANGAL BOYU
7655010020U FR-U 10ø16-20 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655010025U FR-U 10ø16-25 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655010033U FR-U 10ø16-33 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655010040U FR-U 10ø16-40 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655010050U FR-U 10ø16-50 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655010060U FR-U 10ø16-60 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655010075U FR-U 10ø16-75 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.
7655010100U FR-U 10ø16-100 1,0 mm 4lt/h 400+1 mt.

Damla Sulama Nasıl Yapılır? Avantajları

Damla Sulama Sisteminde Gübrelemede Dikkat Edilecek Hususlar:

Fazla kireçli sularda fosforlu gübreyi temel olarak doğrudan toprağa uygulamak daha uygundur.

Gübreli besin eriğini sulama sistemi tam çalışma basıncına ulaşmadan sisteme verilmelidir.

Sulama mevsimi nihayetinde sistem %0.03’lük HNO3 (Nitrik Asit) ile çalıştırılarak temizlik sağlanmalı ve sistemdeki tıkanmaları engellemek için HCL (Hidroklorik Asit) veya H2SO4 (Sülfirik Asit) kullanılmamalıdır. Sistem içinde gübrenin boşaltılıp toprağa tamamen verilmesi için sistem 10 – 15 dakika sadece su ile çalıştırılmalıdır. Damla sulamada kullanılacak gübreyi bir gün önceden eriyik haline getirerek gübre içerisindeki katkı maddelerinin çökertilmesi şarttır. Potasyum Nitratta katkı maddeleri direk çözüldüğü için bir gün önceden eritilmesine gerek yoktur.

Damlama Sulama Nasıl Yapılır?

 • Damla sulama borusunu eğer varsa ambalajından çıkararak yoksa ambalaj çemberlerini kopartmadan makara veya kangal açma düzeneğine yerleştiriniz.
 • Damla sulama borusu bobinleri açılırken boruların metal kısımlara sürtünmemesine-yıpranmamasına dikkat ediniz.
 • Damlama Boruları serilirken kıvrılmamasına ve kırılmamasına özen gösteriniz.
 • Damlama Borusu toprak üzerinde sürüklenerek serilmemelidir. Sürükleme borunun yıpranmasına ve delinmesine sebep olabilir.
 • Farklı toprak yapılarında kullanılabilecek damlama borularının damlatıcı arası mesafeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 • Bitki üzerindeki askı tellerine asılarak çekilecek borularda boru askıları arasındaki mesafelere dikkat edilmelidir.
 • Yassı tip damlama borularını, deliklerini yukarı gelecek şekilde seriniz.
 • Damla sulama boruları toplanmadan önce hat sonları açılmalı ve boru içerisindeki atıklar temizlenmelidir. Boru içerisindeki karbonat yığılmaları % 0,5 – 1,0 HCl çözeltisinin borulara enjekte edilmesi ile temizlenir. Tıkanmanın giderilebilmesi için eriyiğin 5-15 dakika damlatıcılarla temas etmesi gerekir. Demir birikintileri için H2SO4 kullanılır.
 • Damla Sulama Boruları içerisinde bulunan damlatıcılar yosun, kum, silt, kil, suda bulunabilecek ağır metaller, yosun kalıntıları, bakteri çamurları vb sebeplerle tıkanabilir. Bu sebeple damla sulama borularının kullanıldığı sistemlerde filtre kullanılmalıdır.
 • Damla sulama borularının debi ölçülerinin belirlenmesinde, projelendirilmesinde ve boruların tarifinde basınç 1 bar olarak alınır (TS ISO 9261).
 • Damlama borularının tıkanmasındaki ana sebep bir filtrasyon sisteminin olmaması veya sistem var ise de uygun çalıştırılmamasıdır.
 • Sulama suyu sulanacak alanlara verilmeden önce bütün vanalar açılmalı ardından da sulama yapılacak alandaki vanalar açık kalacak şekilde diğerleri kapatılmalıdır. Damlama borularının basınçları kontrol edilmelidir. Eğer basınç yüksekse ana hat vanası kısılarak basınç ayarlanmalıdır.
 • Damla Sulama Boruları düzenli olarak yıkanmalıdır.
 • Gerektikçe sulama suyuna kimyasal iyileştiriciler eklenmelidir.
 • Ana damlama boruları montaj önce temiz olmalıdır.
 • Montaj sırasında boruların hat sonları kapalı tutulmalıdır.
 • Ana borulara açılacak deliklere, damlama boruları hemen takılmalıdır.
 • Montaj bittikten sonra sistem su ile temizlenmelidir.
 • Gübreleme işlemi sonunda sulama sistemine en az 30 dakika daha su verilerek sistemin temizlenmesi sağlanır.
 • Suda tamamen ve kolayca erimeyen gübreleri kullanmak damlatıcıların tıkanmasına sebep olabilir.
 • Gübreleme işlemi sulama sistemi çalışma basıncına ulaşıldıktan sonra yapılmalıdır.
 • Kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarının yüksek konsantrasyonlarının neden olduğu sert su boru cidarlarını ve damlatıcıları kapatarak akış miktarını azaltır.  Bu durumda tüm mevsim boyunca periyodik olarak HCl enjeksiyonu gerekir. Ca ve Mg konsantrasyonlarının düşük olması durumunda birkaç yılda bir HCl verilmesi önerilir.
 • Tıkanmış olan damlatıcıları değiştirebilmek için nipel veya redüksiyon kullanarak boruya ek yapıp tıkanmış damlatıcıları değiştiriniz.
 • Hasatta kullanılan, makine ve ekipmanlar, sandık vb ürün toplama kapları, el aletleri damlama borularına hasar verecek şekilde kullanılmamalı ve boru üzerine bırakılmamalıdır.

Yuvarlak Damla Sulama Borusu Teknik Bilgiler

FARKLI TOPRAK VE BİTKİ KOŞULLARINDA ÖNERİLEN DAMLATICI ARALIKLARI

Toprak Yapısı Meyve Bahçeleri Sebze ve Tarla Bitkileri Toprak Yapısı Meyve Bahçeleri Sebze ve Tarla Bitkileri
Toprak Yapısı Meyve Bahçeleri Sebze ve Tarla Bitkileri Toprak Yapısı Meyve Bahçeleri Sebze ve Tarla Bitkileri
Killi Bünyeli
Ağır Geçirgenlikte
50 – 60 cm 40 – 50 cm Killi Bünyeli
Ağır Geçirgenlikte
75 – 80 cm 50 – 60 cm
Killi – Tın ve Tın Bünyeli
Orta Geçirgenlikte
40 – 50 cm 25 – 33 cm Killi – Tın ve Tın Bünyeli
Orta Geçirgenlikte
50 – 60 cm 40 – 50 cm
Kumlu,
Kumlu-Tın Bünyeli
Hızlı Geçirgenlikte
33 – 40 cm 20 – 33 cm Kumlu,
Kumlu-Tın Bünyeli
Hızlı Geçirgenlikte
40 – 50 cm 33 – 40 cm

DAMLA SULAMA BORULARI UZATMA MESAFELERİ (MT)

Boru Üzerindeki Damlatıcılar Arası Mesafe
Boru Tipi Debi 20 cm 25 cm 33 cm 40 cm 50 cm 60 cm 75 cm 100 cm
FR-K 09 o16 Boru Çapı 16 mm
Et Kalınlığı 0,90 mm
2 Litre / Saat 44 mt 51 mt 58 mt 40 mt 84 mt 97 mt 112 mt 135 mt
4 Litre / Saat 30 mt 33 mt 40 mt 51 mt 58 mt 66 mt 77 mt 94 mt
Boru Üzerindeki Damlatıcılar Arası Mesafe
Boru Tipi Debi 20 cm 25 cm 33 cm 40 cm 50 cm 60 cm 75 cm 100 cm
FR-K 09 o16 Boru Çapı 16 mm
Et Kalınlığı 0,90 mm
2 Litre / Saat 44 mt 54 mt 62 mt 79 mt 97 mt 103 mt 116 mt 146 mt
4 Litre / Saat 30 mt 36 mt 42 mt 54 mt 61 mt 69 mt 80 mt 97 mt

Hammadde :

Boru: LDPE (AYPE-alçak yoğunluk polietilen) + LLDPE (LAYPE-lineer alçak yoğunluk polietilen) + Siyah masterbatch (renklendirici) karışımı ile üretilmektedir.

Damlatıcı (dripper) :LDPE (AYPE-alçak yoğunluk polietilen) + HDPE (YYPE-yüksek yoğunluk polietilen) + Siyah (4 lt/saat) veya mavi (2 lt/saat)masterbatch (renklendirici) karışımı ile üretilmektedir.

Et Kalınlığı:

Çap (mm) Boru Tipi Et Kalınlığı
16 mm Delikli  0,9 mm veya 1,0 mm
16 mm Deliksiz (Düz) 0,9 mm veya 1,0 mm
20 mm Delikli Delikli 1,1 mm
20 mm Deliksiz (Düz) 1,1 mm veya 1,2 mm veya1,35 mm

Ambalaj Şekli:

Kangal (rulo) şeklinde sarım yapılarak belli metrajlarda üretilmektedir. Bobin metrajları aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. Kangallar minimum 3 noktadan ambalaj çemberi ile sarılmaktadır. Her kangal üzerine MTK (malzeme tanıtım kartı) asılmaktadır.

Boru Markalama :

Boru üzerine ilgli TSE standardı (TS ISO 9261), maksimum çalışma basıncı (1,2 bar) ve boru tipi (Ör. Ø 16 mm FRK 09 -0,9 mm et kalınlığı-20 cm –delik arası mesafesi) TSE logosu ile birlikte yazılmaktadır.

Yükleme :

Yüklemeler kamyon veya tır bazında yapılmaktadır.

Araç Tipi :

Araç Tipi Kangal (mt)
Kamyon 243 adet
Tır 459 adet

Borularımız TS ISO 9261 standardına ve Zirai Kredilendirme Belgelerine sahiptir.

Size özel fiyatlarımız için lütfen teklif isteyiniz

nartanyapi@gmail.com

 

3 Responses

 1. 2500 metre veya 3000 bn metre yassi damlama 30 cm aralikli 25 adet ilk etap icin fiyat

 2. MERHABA
  Damla sulama borusu (16lık 2
  lt /saat)………………………………..800 MT
  fıyat verebılırmısınız
  OZTURK MEDIKAL
  0542 7811204 ANKARA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.