Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği 2022

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Yatırım konuları ve uygulama illeri Bu program aşağıdaki 7 (yedi) adet yatırım konusunu kapsar; a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, d) Lineer […]

DRIP IRRIGATION

DRIP IRRIGATION Drip irrigation is by far the most efficient use of our water resources – as long as it’s designed, installed and maintained correctly. Drip irrigation is a type of micro-irrigation system that has the potential to save water and nutrients by allowing water to drip slowly to the roots of plants, either from above […]

DAMLA SULAMANIN AVANTAJLARI

Damla sulama yönteminin esası, topraktaki nem eksikliği ve yetiştirilen bitkide stres yaratmadan, her seferde az miktarda sulama suyunun sık aralıklarla bitki kök bölgesindeki toprağa verilmesidir. Sulama suyu bitki yakınına yerleştirilen damlatıcılardan damlalar biçiminde düşük basınçla toprağa verilir ve toprak yüzeyinin tamamı değil sadece damlaların toprağa düştüğü yer ve çevresi ıslatılır.. Diğer sulama yöntemlerinde sulamalar bir […]