400 METRE 16MM DAMLAMA BORUSU (DELİKSİZ)

ET KALINLIĞI 1.0 MM

Mevcut sulama sistemleri içerisinde en ileri teknolojidir. Damla Sulamada temel prensip bitkinin günlük su ihtiyacını bitkide aşırı bir su isteği yaratmadan damla şeklinde verilmesidir. Bir başka deyişle toprağı değil, bitkiyi sulama demektir.

Damla sulama metodunda sulama suyu ile birlikte bitki besin ihtiyacını karşılamak için kimyevi gübre uygulaması da her gün veya 2-3 günde bir yapılabilmektedir. Böylece verimde ve kalitede önemli miktarda artış sağlamak mümkün olur.

Avantajları:
– Verim artışı iklime ve bölgeye göre değişmekle birlikte %50-100’lere varan oranla çıkabilmektedir.
– Bitki gelişimi dönemini kısaltarak erken hasat sağlar.
– Düşük basınçta ve az debili suyla sulama imkânı sağlar.
– Diğer sulama sistemlerine göre daha az suyla daha çok alan sulanır.
– Boru içerisinde belirli aralıklarla konulan damlatıcılar suyun istenilen basınçta ve miktarda bitkiye verilmesini sağlar.
-Derine sızma ve yüzey akış olmayacağından su kaybı olmaz.
-Sulama sistemleri içerisinde sulama randımanı en yüksek sulama sistemidir.
-Arazinin her tarafında eşit miktarda sulama uygulanır.
-Meyilli topraklarda erozyona sebep olmadan sulama imkânı sağlar.
-Rüzgârlı havalarda sulama yapılabilir.
-Verim ve sulama kalitesi yüksektir.

Kullanım alanları:
– Meyve bahçelerinde
– Bağlarda
– Zeytinliklerde
– Seralarda
– Bahçe bitkilerinde
– Sıraya ekilen her türlü bitkinin sulanmasında

 

Genel Özellikler:

Damla sulama, arındırılmış suyun ve gübrenin damlatıcılar aracılığıyla çok küçük fakat sürekli bir akış veya damlalar halinde toprak yüzeyine veya içerisine (bitki kök bölgesine) verildiği sulama yöntemidir. Bu yöntem, sulama suyunun yüksek verimlilikte kullanılarak büyük oranda su tasarrufu sağlaması, toprak neminin istenilen düzeyde tutulabilmesi ve bitkilere gerekli besin maddelerinin su ile birlikte verilmesine olanak sağlaması nedeniyle her geçen gün artan bir kullanım alanı bulmaktadır.

Damla sulama yöntemi, yüksek sulama verimliliği sağlar, su dağıtımı için düşük basınç gereksinimi vardır, düz olmayan yerlerde tesviye çalışmaları gerektirmez, toprak suyundaki tuzun kontrolüne imkan verir ve yüksek sulama frekansı devreleri yoluyla sürekli su verebilmeyi mümkün kılar. Damla sulama yöntemi sayesinde bitkilerin üst kısımlarının ıslanması engellenir, hava nemi sulamadan fazla etkilenmez, bitki alanları arasında kalan toprak yüzeyi kuru kalır.

İdeal bir damla sulama, bütün damlatıcılardan eşit miktarda su çıkışının sağlanmasıyla mümkün olmaktadır. Böylece, sulama periyodu boyunca her bitkiye mümkün olduğunca eşit miktarda suyun ulaşması sağlanmaktadır. Damla sulamada eş su dağılımının yüksek olması, kök bölgesinden derine sızacak su miktarını da azaltmakta ve bitkinin gereksinim duyduğu miktardaki suyun kök bölgesine verilmesini sağlamaktadır.

Damla sulama ile toprakta kaymak tabakası oluşumu önlenir, buharlaşma yoluyla oluşan su kayıpları azalır, otomatik kontrol olanağı doğar. Damla sulama yöntemi düşük düzeyde işçilik gerektirir ve bu yöntemde işletme masrafları düşüktür.

Üretim Özellikleri:

Damla sulama boruları PE hammaddeden ekstrüder hatlarında üretilmektedir. Üretim esnasında boru içerisine damlatıcı (dripper) yerleştirilmektedir. Bu damlatıcı labirent yapısı ile suyun basıncını düşürür ve bu sayede suyun damla şeklinde boru dışına çıkmasını sağlar. Damlatıcılar bitkilerin dikim aralıklarına göre farklı mesafelerde boru içerisine yerleştirilir. Kangal olarak paketlenir ve kullanıcı istediği aralıklarda keserek kullanır.

Size özel fiyatlarımız için lütfen teklif isteyiniz

nartanyapi@gmail.com